Kalite ve Bilgi Güvenliği Politikamız

Kalite Politikamız

Emtekno olarak, faaliyet yürüttüğümüz sivil ve askeri alanlarda güncel teknolojiler ile müşteri beklentilerini aşarak karşılayan kaliteli hizmet ve ürün tedariği sağlarız. Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olma,

 1. Maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etme ve uygulama,
 2. Müşteri beklentilerini ulusal mevzuat gerekliliklerini dikkate alarak karşılama,
 3. TS EN ISO 9001 Kalite sistemi çerçevesinde çalışanlarımızın daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltme,
 4. Çalışanlarımızda kalite, çevre ve iş güvenliği bilincini tesis etme,
 5. Müşteri ve tedarikçilerle güvene dayalı bir işbirliği içinde olma,
 6. En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçme,
 7. Başlanan her projenin zamanında, en üst düzey tekniklerle, projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlama,
 8. İş hacmini sürekli geliştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunma,
yönünde çalışmalarımızı Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, faaliyet yürüttüğümüz alanlarda, içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

Bilgi Güvenliği Politikamız

EMTEKNO olarak faaliyetlerimiz esnasında hizmet vermekte olduğu müşterilerinin özel erişim/bağlantı bilgilerine, kritik cihazlara ait özel parola, ayar ve iletişim bilgilerine sahip olabilmektedir.

Hizmet verilen kurum ve kuruluşların güvenini temin etmek ve verdiğimiz hizmetler için kullandığımız bilgi varlıklarımızın güvenliğini sağlamamız öncelikli amacımızdır. 

Bu bağlamda; iş birliğinde bulunduğumuz müşteriler, resmi kurumlar ile ilişkilerimiz çok değerlidir.

Sunmakta olduğumuz hizmetlerin sürekliliği, elimizde tuttuğumuz bilgilerin gizliliği, müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme sahiptir.

 Bu amaçla :

 • Risklerimizi sürekli gözden geçiriyor ve kabul edilebilir seviyenin üstündeki riskler için kontroller uygulayarak sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.
 • Çalışanlarımızın bilgi güvenliği bilinçlerini yüksek tutarız.
 • Uluslararası/Ulusal şartlara ve yönetmeliklerine tam olarak uymayı taahhüt ederiz.
 • Bu politikayı yılda bir kez gözden geçirerek güncel tutarız.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

EMTEKNO olarak faaliyet yürüttüğümüz faaliyetlerde;

 • Kaynaklarımızı; ekipman, personel ve tedarikçilerimizin verimliliğini artırarak sektörde aranan bir kuruluş olmayı,
 • İlaçlama ve haşere kontrol faaliyetlerinde, kaliteli hizmeti zamanında ve hatasız üreterek iç ve dış müşteri memnuniyetini sağlamayı,
 • Atıkların kaynağında en aza indirilmesi mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesini,
 • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı,
 • Tüm faaliyetlerimizde enerji tasarrufunu teşvik edecek ve küresel ısınmayı azaltmak için elimizden gelen gayreti göstereceğimize,
 • Kalite, çevre ve İSG politikamızı tüm ilgili taraflara bildirecek ve çevre koruma konusundaki bilgilerini arttıracağımızı,
 • Ambalaj kullanımını ve atıkları azaltıp, geri dönüşümlü olmalarını sağlayacağımızı ve tekrar kullanacağımızı,
 • Enerji ve su gibi doğal kaynakları koruma yöntemleri geliştireceğimizi,
 • Faaliyetlerimizden doğan çevresel kirliliğin önlenmesi,
 • Firmamız sınırları içerisinde çalışan personel ve ziyarete gelen tüm insanların sağlık ve güvenliklerini sağlamayı,
 • Tesisimizde veya bölgemizde meydana gelebilecek tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve acil durumda kayıpları en aza indirecek sistemler geliştirmeyi,
 • Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenebilecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı,
 • Çalışanlarımızın katılımı ile Kalite, Çevre ve İSG sistemlerinin sürekli iyileştirme ile devamlılığının sağlanması ile ilgili gereken yasal mevzuatlara uymayı taahhüt ederiz.